Εγγραφή

 

Εάν είστε άνω των έξι ετών και αρτιμελής, προσκομίζοντας

 

 

Για τα άτομα έως 16 ετών καθώς επίσης και για τους φοιτητές / σπουδαστές ο ΑΣΟ ΕΚΑΤΗ παρέχει δωρεάν την εγγραφή.

Με την εγγραφή αποκτάτε το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού του ΑΣΟ ΕΚΑΤΗ.

Για  ανήλικους νέους-νέες απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του γονέα η κηδεμόνα που θα αναφέρει ότι επιτρέπει την εγγραφή του στο σύλλογο.